Vysokopevnostní malty

Dodáváme vysokopevnostní malty a zálivky určené na opravy kanalizačních poklopů, uložení uličních vpustí a odvodňovacích žalbů.

IZOLSAN FIX

IZOLSAN HF

IZOLSAN RAPID

IZOLSAN RS

IZOLSAN WS